Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Chính sách điểm thưởng

Chính sách điểm thưởng của HÃNG

  • Điểm thưởng là Điểm thưởng là đơn vị tích lũy được từ giao dịch mua sắm hàng hóa bằng tài khoản cá nhân trên trang Web dungcunhatban.com, điểm thưởng có thể dùng để quy đổi mua sản phẩm hoặc trừ vào giá bán trên các đơn hàng.
  • Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ tới Hotline:

Hà Nội: 0862 605 321

Hồ Chí Minh: 0374.950.812

Hà Nội